Izrada ekspandiranog metalnog lima

Glavne aplikacije

Elektronička

Industrijska filtracija

Siguran čuvar

Prosijavanje

Arhitektura