Pletena žičana tkanina i mreža

Glavne aplikacije

Elektronička

Industrijska filtracija

Siguran čuvar

Prosijavanje

Arhitektura