Slojna sinterirana mreža

Glavne aplikacije

Elektronička

Industrijska filtracija

Siguran čuvar

Prosijavanje

Arhitektura